Saab får beställning från FMV på utvecklingsresurser för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) för upprätthållandet och anpassningen av grundläggande utvecklingsresurser till Gripen för 2014.  

Beställningens totala värde uppgår till 355 miljoner kronor och omfattar i huvudsak driften av riggar, simulatorer och provflygplan för verifiering och validering av hela stridsflygssystemet Gripen C/D och Gripen E samt driftsupport till Gripen C/D. Beställningen innehåller även optioner på ytterligare beställningar för åren 2015-2016 till ett värde av 710 miljoner kronor.

– Det är mycket positivt att vi nu har det här avtalet på plats som innebär att Saab kan fortsätta stödja svenska flygvapnets effektiva drift och utveckling av Gripen-systemet, säger Ulf Sangré, kontraktsansvarig Saab, affärsområdet Aeronautics.

Arbetet kommer främst att bedrivas på Saabs anläggningar i Linköping, Göteborg och Järfälla.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

PDF

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december kl. 16.45.