Folkomröstning i Schweiz den 18 maj

Schweiz federala råd har i dag offentliggjort att en folkomröstning angående upphandlingen av Gripen E kommer att hållas i Schweiz den 18 maj i år.  

Folkomröstningen kommer att hållas söndagen den 18 maj 2014 och behandlar finansieringen av Gripen E, närmare bestämt lagen om den s k Gripenfonden, som fick parlamentets godkännande under 2013. Ett positivt resultat av folkomröstningen behövs för att upphandlingen av Gripen E ska fortsätta.

Den schweiziska regeringen har beslutat att köpa 22 Gripen E samt tillhörande utrustning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.