Kunskapsskolan utvecklar utbildningsteknologi i samarbete med Saab

Kunskapsskolan Education AB har i samarbete med försvars- och säkerhetsföretaget Saab beslutat om en satsning för att utveckla utbildningsteknologi i syfte att möta växande utbildningsutmaningar i växande ekonomier och utvecklingsländer. Samarbetet sker inom ramen för ett nybildat bolag, KEDTECH AB.

KEDTECHS första projekt handlar om att, tillsammans med lokala investerare, utveckla fem skolcampus i Saudiarabien. Skolorna, som vänder sig till både flickor och pojkar, ska drivas med modern metodik och med ett utbildningsinnehåll som motsvarar ledande internationella kunskapskrav.

Kunskapsskolans grundare och ordförande Peje Emilsson säger:

”Kunskapsskolan driver idag 50 skolor med 15 000 elever och 1500 lärare i fyra länder och tre världsdelar. Vår digitala Learning Portal är en viktig del av den verksamheten. Dessa erfarenheter har övertygat oss om behovet av nya aktörer, allianser och teknologier för att möta de omfattande utbildningsutmaningar världen står inför. Samarbetet med Saab ger oss möjlighet att utveckla innovativa utbildningslösningar.”

Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe säger:

”Det finns ett globalt behov av högkvalitativ och innovativ utbildning för barn och ungdomar.  Som ett kunskapsintensivt och innovativt företag har Saab ett ansvar och en möjlighet att bidra till utvecklingen inom utbildning i länder där vi har verksamhet. På samma gång visar vi att vi är en långsiktig leverantör, vilket är viktigt i vår bransch, där produkter ofta ska vara operativa i 10-20 år. Vi har tidigare startat liknande projekt i Sverige, Indien, Brasilien och Sydafrika. Genom denna satsning går vi vidare med Saudiarabien som är ett av våra kundländer och kan bidra till en positiv utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Kunskapsskolan Education

Odd Eiken, EVP +46 767 797611

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Kunskapsskolan Education utvecklar, opererar och implementerar ett sammanhängande program för ungdomsutbildning. Kunskapsskolan är verksamt i Sverige, Storbritannien, Indien, USA och Saudiarabien.