Framtiden för Saab är ljus

Håkan Buskhe, VD Saab, svarar i Dagens Industri den 4 april 2014 på den tidigare debattartikeln gällande påstående om den minskade globala stridsflygsmarknaden och att detta skulle kunna påverka Saab. Se Håkan Buskhes svar nedan.

 

Man kan välja att se världen på olika sätt. För mig är Sverige ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Vi rankas högst inom innovationskraft. Kreativitet i kombination med tekniskt kunnande har gett framgångar världen över. Om vi jobbar hårt och upprätthåller konkurrenskraft och effektivitet är Sveriges framtid ljus. Jag delar därmed inte Robert Dalsjös (31/3 -14) i många stycken dystra bild av Sverige.

Den som vill kunna se den komplexa bilden av marknaden för stridsflygplan får inte bortse ifrån hur det säkerhetspolitiska läget har förändrats och hur den försvarsindustriella utvecklingen följer detta. Gör man det, missar man väsentligen i sina slutsatser. Under det kalla kriget garanterade försvarsindustrin självförsörjning av försvarsmateriel. När världsläget förändrades och hoten blev mer komplexa, krävdes ökad internationell samverkan. Genom vår historia – både Sveriges och Saabs – har samverkan med andra länder varit centralt. I början av Saabs historia, kom exempelvis italienska mekaniker till Sverige med sin kompetens. På samma sätt stöttar svenska högkvalificerade flygingenjörer andra länders flygindustrier i dag. De produkter och system samt kunnande och kompetens vi har är attraktiva för andra länder.

En korrekt analys kräver också att man synliggör det faktum att det vid det kalla krigets slut etablerades en strategi för ökad export som ett sätt att bygga svensk försvarsförmåga och svensk försvarsindustri starkare. Det började redan när Gripenutvecklingen inleddes på 70-talet. Resultatet är tydligt. Från att för 25 år sedan ha exporterat några få procent, går i dag över 60 procent av våra produkter på export. Vissa år har siffran överstigit 70 procent. Vi är ett genuint globalt företag, men också lokalt. Samtidigt som en stor del av våra produkter går på export, finns cirka 11 500 medarbetare och 90 procent av vår FoU på 6 mdr kronor i Sverige.

Saab utvecklar produkter för den nationella försvarsförmågan samtidigt som allt vi gör kan exporteras. Vår styrka ligger i att vi står på båda dessa ben samtidigt. Vår innovationskraft är en avgörande nyckel i det. Den starka exporten är en viktig del av vår inhemska försvarsförmåga. Svensk försvarsindustri är ett utrikes- och säkerhetspolitiskt verktyg i viktiga internationella relationer.

Vi har redan exporterat 66 Gripenplan, vilket gör Gripen till en av de främsta exportprodukterna sett till värdet per enhet. 2013 var ett unikt år med politiska beslut i Schweiz och Brasilien. Om det schweiziska folket säger ja till Gripen i folkomröstningen i maj, och när kontraktet med Brasilien är färdigförhandlat, innebär det ytterligare minst 58 Gripen på export.

Ibland uttrycks missuppfattningar om att all Gripenproduktion ska flytta utomlands. Men Gripen, liksom andra produkter, tillverkas där det är smartast och mest kostnadseffektivt. Vissa delar tillverkas i Sverige, andra i Sydafrika, ytterligare andra i Schweiz, Brasilien, Storbritannien eller andra länder. Saab agerar mer modernt än de flesta andra försvarsindustrier och mer likt företag inom andra branscher. Debatten om försvarsindustrin vittnar ofta om låg kunskap om dessa förhållanden. När det gäller Brasilien, är ett brett industrisamarbete en viktig del och båda länderna kommer att öka sin sysselsättning. Saab och Embraer kommer att arbeta när varandra och utveckla varandras kompetens. Detta kommer att ge ytterligare marknadsmöjligheter för Gripen.

När Dalsjö antyder att marknaden på något sätt är mättad, underskattar han marknaden. Intresset för Gripen – inte minst på nya marknader – har aldrig varit större. Utsikterna för flera Gripenaffärer de kommande decennierna är goda. Tydligt är också att intresset för Saab som företag heller aldrig har varit större. Saab och Gripen möts av respekt på världsmarknaden med kännetecken som trygghet i leverans, i kvalitet och i pris.

Svensk innovationskraft, kvalitet och kostnadseffektivitet gör att det går bra för Saab och Gripen. Framtiden för svensk stridsflygsindustri är ljus.

Håkan Buskhe
VD och koncernchef, Saab AB

Saab Press Centre,
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF