Saab och Karlskrona kommun startar lärlingsutbildning 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab är som högteknologiskt företag ständigt beroende av kvalificerad arbetskraft. Detta för att utvecklas och erbjuda högteknologiska produkter. Därför startar Saab och Karlskrona kommun en lärlingsutbildning hösten 2015.

Saab och Karlskrona kommun startar en lärlingsutbildning på Af Chapmangymnasiet läsåret 2015/2016. I utbildningen erbjuds tio studenter teori och praktik inom stål- och mekanikverkstäderna på Saabs varv i Karlskrona.

Lärlingsutbildningen är en del av ett nationellt program och utgörs av en gymnasieutbildning motsvarande 2 500 poäng. Det innebär att studenterna efter avklarad gymnasieutbildning får grundläggande högskolebehörighet.

– Saab ser att vi behöver fler medarbetare i Karlskrona de kommande åren. För att få rätt kompetenser gör vi den här satsningen på specialiserad gymnasieutbildning, säger Ann-Cristin Adolfsson, chef för Saabs affärsenhet Saab Kockums.

– För kommunens del är det viktigt att vi kan bidra till det lokala näringslivets utveckling samtidigt som vi erbjuder de unga en attraktiv utbildning, tillägger Lars Elmberg på Af Chapmangymnasiet.

Antagning till lärlingsutbildningen påbörjas våren 2015 med planerad start samma höst. Ansökan sker via den kommunala gymnasieansökan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre, +46 734 180 018; presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF