Årsstämma 2009

Årsstämma i Saab AB ägde rum torsdagen den 16 april 2009, kl. 15.00, i Aula Magna, Stockholms Universitet.