Årsstämma 2010

Årsstämma i Saab AB ägde rum torsdagen den 15 april 2010, kl. 15.00, i Annexet, Stockholm Globe Arenas.