Årsstämma 2011

Årsstämma för Saab AB ägde rum torsdagen den 7 april 2011 kl 15.00 i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2 i Stockholm.