Årsstämma 2013

Saab AB:s årsstämma hölls onsdagen den 17 april 2013.