Årsstämma 2014

Årstämma i Saab AB ägde rum tisdagen den 8 april 2014 i Stockholm