Årsstämma 2019

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum torsdagen den 11 april 2019 i Linköping.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen under adress:

Saab AB
Attn: Årsstämma 2019
Olof Palmes Gata 17
111 22 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 21 februari 2019.