Årsstämma 2020

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum onsdagen den 1 april 2020 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen under adress:

Saab AB
Att: Årsstämma 2020
Olof Palmes Gata 17
111 22 Stockholm
Sweden

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 12 februari 2020.