Årsstämma 2015

Årsstämma i Saab AB ägde rum onsdagen den 15 april i Stockholm.