Årsstämma 2018

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum tisdagen den 10 april 2018 i Linköping. 

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen under adress:

Saab AB
Attn: Årsstämma 2018
Box 12062
102 22 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit senast den 20 februari 2018.