Extra Bolagsstämma 2018

Extra bolagsstämma i Saab Aktiebolag ägde rum på Norra Latin, Pelarsalen, Barnhusgatan 7B, Stockholm, fredagen den 16 november 2018, kl. 12.00.