Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Saabs organisation och förvaltningen av Saabs verksamhet. Styrelsen utser verkställande direktören och koncernchefen, som ansvarar för den dagliga operativa verksamheten inom Saab.

Styrelsen väljs årligen vid årsstämman för en mandatperiod på ett år.

Styrelsen består av:

- Marcus Wallenberg
- Micael Johansson
- Sten Jakobsson
- Danica Kragic Jensfelt
- Sara Mazur
- Johan Menckel
- Daniel Nodhäll
- Bert Nordberg
- Cecilia Stegö Chilò
- Erika Söderberg Johnson
- Joakim Westh
- Stefan Andersson
- Göran Andersson
- Nils Lindskog

Styrelsens medlemmar

Oberoende