Bert Nordberg

Ledamot av styrelsen sedan 2016

Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Född 1956
Ingenjör
Aktier i Saab: 10 625

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S och TDC Group A/S,
Styrelseledamot i AB Electrolux, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Essity Aktiebolag (publ) och Sigma Connectivity AB

Tidigare anställningar och befattningar:

Styrelseledamot i SkiStar AB och Axis AB,
Styrelseordförande i Imagination Technologies Group Plc. och Sony Mobile Communications AB,
Styrelseordförande och verkställande direktör för Sony Ericsson Communications AB.
Olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen samt olika befattningar inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation