Bert Nordberg

Ledamot av styrelsen sedan 2016

Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S
Född 1956
Ingenjör
Aktier i Saab: 8 500

Andra styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i AB Electrolux, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) och Essity Aktiebolag (publ)

Tidigare anställningar och befattningar:
Styrelseledamot i SkiStar AB och Axis AB, Styrelseordförande i Imagination Technologies Group Plc. och Sony Mobile, Styrelseordförande och verkställande direktör för Sony Ericsson, Olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen, Olika befattningar inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation