Bert Nordberg

Ledamot av styrelsen sedan 2016

Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Född 1956
Ingenjör
Aktier i Saab: 10 625

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S och TDC Group A/S.  Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Essity Aktiebolag (publ) och Sigma Connectivity AB.

Tidigare anställningar och befattningar:

Styrelseledamot i AB Electrolux, SkiStar AB och Axis AB. Styrelseordförande i Imagination Technologies Group Plc. och Sony Mobile Communications AB. Styrelseordförande och verkställande direktör för Sony Ericsson Communications AB. Olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen samt olika befattningar inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation.