Conny Holm

Suppleant sedan 2017 samt 1995-2008. Ledamot av styrelsen 2008-2016.

Född 1947
Verkstadstekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 977

Andra styrelseuppdrag

Ordförande i Verkstadsklubben IF Metall vid Avionics Systems, Jönköping
Styrelseledamot i Metallica Invest AB

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelseledamot i Länsstyrelsen, Jönköpings län