Conny Holm

Suppleant sedan 2017. Ledamot av styrelsen 2008-2016 och suppleant 1995-2007.

Ordförande i Verkstadsklubben vid Avionics Systems, Jönköping
Född 1947
Verkstadstekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 852