Danica Kragic Jensfelt

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Professor, Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Föreståndare, Centrum för autonoma system, KTH
Född 1971
Docent, Datalogi, KTH
Teknologie Doktor, Datalogi, KTH
Civilingenjör maskinteknik, Tekniska universitet i Rijeka, Kroatien
Hedersdoktor, Lappeenranta Tekniska Universitet
Antal Aktier i Saab: 1250

Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i FAM AB, Institutet för Framtidsstudier samt Scientific Advisory Board, Max Planck Institute for Intelligent Systems
Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Avdelning för Elektroteknik och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)

Tidigare anställningar och befattningar

Vice skolchef, Skolan för Datavetenskap och Kommunikation, KTH
Ledamot i Sveriges unga akademi
Ordförande i STINT Natur- och Teknikvetenskap bedömningsgrupp,
Forskare vid Columbia University, Brown University, Johns Hopkins University och INRIA Rennes
Ordförande i IEEE RAS Technical Committee on Computer and Robot Vision
Ledamot i Forskningspolitiska kommittén, KVA