Danica Kragic Jensfelt

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Professor och Prodekan, Skolan för Datavetenskap och Kommunikation, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Föreståndare, Centrum för autonoma system, KTH
Född 1971
Docent, Datalogi, KTH
Teknologie Doktor, Datalogi, KTH
Civilingenjör maskinteknik, Tekniska universitet i Rijeka, Kroatien
Hedersdoktor, Lappeenranta Tekniska Universitet
IEEE Fellow
Antal Aktier i Saab: 1000

Andra styrelseuppdrag

Ledamot i FAM AB och the Institute for Future Studies,
Ledamot i Scientific Advisory Board, Max Planck Institute for Intelligent Systems,
Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Avdelning för Elektroteknik,
Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA),
Medlem i Administrative committee, IEEE Robotics and Automation Society

Tidigare anställningar och befattningar

Ledamot i Sveriges unga akademi
Ordförande i STINT Natur- och Teknikvetenskap bedömningsgrupp,
Forskare vid Columbia University, Brown University, Johns Hopkins University och INRIA Rennes
Ordförande i IEEE RAS Technical Committee on Computer and Robot Vision
Ledamot i Forskningspolitiska kommittén, KVA