Daniel Nodhäll

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Ledamot i Saabs revisionsutskott
Chef för Noterade Kärninvesteringar, Investor AB
Född 1978
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Antal Aktier i Saab: 2 500

Andra styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Invaw Invest AB
Styrelseledamot i Husqvarna AB och Navigare AB

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB
Investment Manager, Head of Capital Goods i Investor AB