Daniel Nodhäll

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Medlem av Saabs revisionsutskott
Ansvarig för Noterade Kärninvesteringar, Investor AB
Född 1978
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Antal Aktier i Saab: 2 000

Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Husqvarna AB

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB,
Investment Manager, Head of Capital Goods i Investor AB