Erika Söderberg Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Ledamot i Saabs revisionsutskott
Finanschef, Biotage AB
Född 1970
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Antal Aktier i Saab: 250

Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Qliro Group AB och Domeij Consulting AB

Tidigare anställningar och befattningar

Finanschef på Karo Bio AB, Affibody AB och Global Genomics AB
Investment Banking rådgivare i Enskilda, SEB,
Styrelseledamot i Sectra AB och MedCap AB