Göran Andersson

Ledamot av styrelsen sedan 2020

Kassör i Verkstadsklubben IF Metall vid Saab AB, Linköping
Född: 1972
Anställd hos Saab AB sedan 2013
Aktier i Saab: 1500