Göran Gustavsson

Ledamot av styrelsen sedan 2017 och suppleant 1995-2000 samt 2008-2016

Ordförande i Verkstadsklubben IF Metall vid Saab AB, Linköping
Född: 1953
Anställd hos Saab sedan 1972
Aktier i Saab: 2 935

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelsesuppleant i Resurstorget Sverige AB