Göran Gustavsson

Ledamot av styrelsen sedan 2017 och suppleant 1995-2000 samt 2008-2016

Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab AB, Linköping
Född: 1953
Aktier i Saab: 2 213