Håkan Buskhe

Ledamot av styrelsen sedan april 2011. Verkställande direktör och koncernchef i Saab AB sedan 2010.

Född 1963
Civilingenjör
Teknologie Licentiat, Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 46 505

Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Nefab AB
Vice ordförande i styrelsen för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD)

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelseledamot i Vattenfall AB och i Teknikföretagen
Styrelseordförande i Green Cargo AB
President and CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB
Executive Vice President för E.ON Sverige AB
Senior Vice President för E.ON Sverige AB
CEO för Land Operations, Schenker AG, Schenker North och Schenker-BTL AB
CEO för Storel, Carlsberg and Coca-Cola Distribution AB
Production Director för Carlsberg Sverige