Håkan Buskhe

Ledamot av styrelsen sedan 2011
Verkställande direktör och Koncernchef i Saab AB sedan 2010

Född 1963
Civilingenjör, Teknologie Licentiat, Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 68 425

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Nefab AB
Vice ordförande i styrelsen för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD)

Tidigare anställningar och befattningar:

Styrelseledamot i Vattenfall AB och i Teknikföretagen
Styrelseordförande i Green Cargo AB
President and CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB
Executive Vice President för E.ON Sverige AB
Senior Vice President för E.ON Sverige AB
CEO för Land Operations, Schenker AG, Schenker North och Schenker-BTL AB
CEO för Storel, Carlsberg och Coca-Cola Distribution AB
Production Director för Carlsberg Sverige