Håkan Buskhe

Ledamot av styrelsen sedan april 2011. Verkställande direktör och koncernchef i Saab AB.

Född 1963
Civilingenjör
Teknologie Licentiat
Anställd 2010
Aktier i Saab: 46 505

Andra styrelseuppdrag

Ledamot i Nefab AB
Vice ordförande i styrelsen för ASD - AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelseledamot i Vattenfall AB och i Teknikföretagen
Ordförande i Green Cargo
President and CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB
Executive Vice President för E.ON Sverige AB
Senior Vice President för E.ON Sverige AB
CEO för Land Operations, Schenker AG
CEO för Schenker North
CEO för Schenker-BTL AB
CEO för Storel
CEO för Carlsberg and Coca-Cola Distribution AB
Production Director för Carlsberg Sverige