Joakim Westh

Ledamot av styrelsen sedan 2010

Ordförande i Saabs revisionsutskott
Född 1961
Civilingenjör i Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
M.Sc. i Flyg-och Rymdteknik, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Aktier i Saab: 8 000

Andra styrelseuppdrag:
Ordförande i Amexci AB
Ledamot i CGI Group Inc., Absolent Group AB och Swedish Match AB

Tidigare anställningar och befattningar:
Ordförande i EMA Technology AB och Absolent AB
Ledamot i Arcam AB, Intrum Justitia AB, Rörvik Timber AB, Telelogic AB och VKR Holding A/S
Styrelsesuppleant i Sony Ericsson Mobile Communications AB
Senior Vice President, Group Function Strategy & Operational Excellence, LM Ericsson AB och medlem av Group Management Team, LM Ericsson AB
Group Vice President och medlem av Executive Management Group, Assa Abloy AB
Partner i McKinsey & Co. Inc.