Magnus Gustafsson

Suppleant sedan 2016

Ordförande i AF-klubben vid Saab AB, Linköping
Civ. Ing. Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola
Född: 1965
Aktier i Saab: 545