Magnus Gustafsson

Suppleant sedan 2016

Ordförande i Akademikerföreningen vid Saab AB, Linköping
Född: 1965
Civ. Ing. Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 744