Marcus Wallenberg

Ordförande sedan 2006.

Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992.

Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Född 1956
B.Sc. of Foreign Service, Georgetown University
Löjtnant i Marinen
Aktier i Saab: 125 000

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i SEB och FAM AB
Styrelseledamot i AstraZeneca PLC, Investor AB, Temasek Holding Ltd och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Tidigare anställningar och befattningar:

Styrelseordförande i AB Electrolux, LKAB och Svenska ICC Service AB
Verkställande direktör och Koncernchef i Investor AB
Styrelseledamot i bl a Stora Enso Oyj, EQT Holdings AB och Hi3G Holding AB