Marcus Wallenberg

Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992.

Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Född 1956
B.Sc. of Foreign Service
Löjtnant i Marinen
Aktier i Saab: 100 000

Andra styrelseuppdrag

Ordförande i SEB och FAM AB
Ledamot i AstraZeneca PLC, Investor AB, Temasek Holding Ltd och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Tidigare anställningar och befattningar

Ordförande i Electrolux och LKAB
Ledamot i Stora Enso Oyij och EQT Holdings AB
Verkställande direktör och Koncernchef i Investor AB
Direktör, Stora Feldmühle AG, Düsseldorf och
Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm och London
Citicorp (Hong Kong)
Citibank N.A. (New York)