Micael Johansson

Medlem av styrelsen sedan 2020. Verkställande direktör och Koncernchef i Saab AB sedan 2019. 

Född 1960
Kandidatexamen i matematik och datavetenskap, Uppsala Universitet
Anställd 1985
Aktier i Saab: 15 292

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i styrelsen för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD).

Tidigare anställningar och befattningar:

Vice verkställande direktör för Saab AB. Senior Vice President and Head of Business Area Surveillance, Saab AB. President för Saab Avitronics samt olika chefsbefattningar inom Saabkoncernen.