Sara Mazur

Ledamot av styrelsen sedan 2013

Director Strategic Research, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Född 1966
Docent elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Teknologie doktor elektroteknik, KTH
Civilingenjör elektroteknik, KTH
Filosofie Hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet
Antal Aktier i Saab: 2 500

Andra styrelseuppdrag

Vice Ordförande i styrelsen för Wallenberg Autonomous System and Software Program (WASP)
Styrelseledamot i Investor AB, Combient AB, Nobel Media AB, RISE Research Institutes of Sweden AB
Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA),avdelning för utbildning och forskning

Tidigare anställningar och befattningar

Vice President och Head of Ericsson Research, Ericsson AB
Vice President System Management, Business Unit Networks Ericsson AB
Director Wireless Access Networks Research, Ericsson Research, Ericsson AB
Styrelseledamot i Chalmers Tekniska Högskola AB, RISE SICS North Swedish ICT AB och Integrated Transport Research Lab, KTH
Ledamot i Skolstyrelsen, Strategiska rådet för Elektro- och Systemteknikskolan KTH samt styrelsen för Wireless@KTH