Sara Mazur

Ledamot av styrelsen sedan 2013

Vice President och Head of Ericsson Research, Ericsson AB
Född 1966
Docent elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Teknologie doktor elektroteknik, KTH
Civilingenjör elektroteknik, KTH
Filosofie Hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet
Antal Aktier i Saab: 1 300

Andra styrelseuppdrag

Vice Ordförande i styrelsen för WASP, Wallenberg Autonomous System and Software Program
Styrelseledamot i Chalmers Tekniska Högskola AB, Combient AB, Nobel Media AB, SICS North Swedish ICT AB och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XI - utbildning och forskning

Tidigare anställningar och befattningar

Vice President System Management, Business Unit Networks Ericsson AB,
Director Wireless Access Networks Research, Ericsson Research, Ericsson AB,
Styrelseledamot i skolstyrelsen samt Strategiska rådet för Elektro- och Systemteknikskolan KTH, styrelsen för Integrated Transport Research Lab och styrelsen för Wireless@KTH