Stefan Andersson

Ledamot av styrelsen sedan 2008

Ordförande i Unionen-klubben vid Saab Dynamics AB, Linköping
Född 1974
Tekn. kand.
Aktier i Saab: 3 104