Sten Jakobsson

Ledamot av styrelsen sedan 2008 och Vice ordförande sedan 2010

Ordförande i Saabs ersättningsutskott
Född 1949
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Aktier i Saab: 6 875

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Xylem Inc. och Arla Plast AB

Tidigare anställningar och befattningar:

Styrelseordförande i Power Wind Partners AB och LKAB
Styrelseledamot i Stena Metall AB och FLSmidth A/S
Verkställande direktör och Koncernchef ABB Sverige
Vice verkställande direktör för Asea Brown Boveri AB, Sverige
Affärsområdeschef för Business Area Cables
Verkställande direktör för ABB Cables AB och för Asea Cylinda
Produktionschef på Asea Low Voltage Division
Asea central staff - Production trainee