Valberedningen 2018

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2018 var:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerade cirka 53 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2017.

Årsstämma för Saab AB hölls tisdagen den 10 april 2018 i Linköping

Sista dag för att lämna förslag till valberedningen var den 1 februari 2018.