Valberedningen 2019

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2019 är:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande revisor samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 54 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2018.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 11 april 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm.

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 februari 2019.