Applikationsadministratör - Verktyg För Mjukvaruutveckling

Lediga 29 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-dec-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Johan Sundqvist, Rekryterande chef +46 73 4181485
Emelie Staaf, HR-specialist rekrytering +46 73 4186520
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Inom området Research and Development Management och på sektionen Software Application Services söker vi nu en erfaren tekniker med erfarenhet från att jobba i en stöttande organisation.

Inom sektionen arbetar man med förvaltning och verksamhetsutveckling inom IS/IT-området. Sektionen har ett specifikt ansvar för större serverbaserad applikationer kopplat till mjukvaruutveckling och då på uppdrag av Saabs olika enheter/affärsområden.

Sektionen har ett 30-tal medarbetare och verksamheten är fördelad på ett antal olika Saab-siter i Sverige.

Din framtida utmaning

I huvudsak är ditt kommande arbete kopplat till någon form av applikationsdrift och förvaltning. De tekniska gränssnitt som du dagligen kommer att jobba med i den här rollen innefattar: Docker, Linux, databaser, ta fram skript samt att via våra administrationsverktyg för våra Enterprise verktyg kunna hantera komplexa verksamhetskrav från våra kunder.

En röd tråd för de applikationer som du kommer att ansvara för är att de används av ett stort antal användare som jobbar med produktutveckling och kravhantering för framtagning av mjukvara för exempelvis JAS 39 Gripen Systemet.

Du kommer att få ta ansvar för teknisk administration i och runt applikationerna och utifrån din expertkunskap bistå systemägarna med att se till att systemen fungerar med bibehållen system- och informationssäkerhet. Det är också ditt ansvar att, tillsammans med förvaltningsledare, se till att de systemjusteringar som utförs i applikationerna uppfyller våra kvalitetskrav.

Du kommer vara bland de sista i länken vid kvalitetsarbetet och många gånger kommer det vara du som avgör ifall en leverans håller måttet eller inte innan den driftsätts.

Den du är idag

Vi söker dig som är en noggrann och metodisk problemlösare. Du är van att ta ansvar för ditt eget arbete.

Du är troligtvis del av något operativt drift-team idag, senior systemutvecklare eller system/applikationsadministratör eller har varit. Du har någon form av akademisk utbildning med inriktning på Systemvetenskap eller Data eller har skaffat dig dessa kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Du talar och skriver svenska och engelska utan problem.

Kunnande kring serverbaserade applikationer och tjänster samt kunskaper kring programmeringsspråk och metodik kring mjukvaruutveckling, är en merit.

Vi anser att kommunikation alltid en viktig del för att lyckas med våra åtaganden och därför värdesätter social kompetens och att man är serviceinriktad. Prestige når vi tillsammans som team inte individuellt.

Några nyckelord är: Docker, Git, Linux, DevOps, Artifactory, Atlassian, Python, TFS, Jenkins, Powershell, NGINX, filhantering, behörighetsstyrning och loggning.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!