Artificial Intelligence/Machine Learning GRIPEN

Lediga 21 december 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

28-feb-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Lars Pääjärvi, rekryterande chef +46 73 4184034
Andreas Sjöholm, HR +46 73 4185266
Erik Kindgren +46 73 4374812
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sektionen Sensorfusion & Taktisk Styrning är en del av området Taktiska system inom Aeronautics, och ansvarar för utveckling av dagens och framtidens Beslutstödssystem för Gripen.

Beslutstödssystemet syftar till att underlätta för piloten att optimera användningen av flygplanet, eller en grupp av flygplan, mot den taktiska avsikten. Systemet löser detta genom att fusionera data från samtliga av flygplanens taktiska sensorer (radar, lR, bildinformation, datalänkar, mm), automatiskt analysera och dra slutsatser baserat på fusionerat data, optimera användningen av flygplanets sensorer mot de uppgifter som ska lösas i varje given situation samt att ge ett taktiskt stöd till piloten.

Systemet är idag till stor del automatiserat och framför oss ser vi en fortsatt ökad grad av automatisering genom kontinuerligt införande av allt fler tekniker inom Artificial Intelligence, Machine Learning och Deep Learning.

Kontaktytorna i utvecklingsarbetet är många. Inom Saab samarbetar vi med samtliga team som utvecklar sensorer, human machine interface (HMI), operationsanalys, flygprov och piloter. Externt har vi täta kontakter med kunder samt användare inom flygvapnet, andra Saab-bolag, forskningsinstitut och universitet.

På Saab har du stora möjligheter till personlig utveckling och vi ser det som självklart att ha en bra balans mellan arbete och fritid.

Din framtida utmaning

Inom utvecklingen av Gripens Beslutstödssystem vill vi nu förstärka sektionen med fler erfarna system- och mjukvaruutvecklare med erfarenhet av Artificial Intelligence.

Du kommer att arbeta med system- och mjukvaruutveckling av Beslutstödssystemets centrala funktioner som t.ex. multi-sensorfusion, situationsanalys, multi-sensorstyrning, mission management och bildbehandling för att i en allt högre grad automatisera systemet.

Du kommer att ingå i ett av våra tvärfunktionella agila scrumteam. Teamen är självbestämmande med ansvar för sina respektive applikationer och funktioner. Vi arbetar med agila arbetsmetoder och en blandning av beprövade och moderna verktyg som t.ex. Git/Bitbucket, Jira, Confluence. Teamen arbetar med modellbaserad utveckling och implementation i C++, Matlab eller xtUML i Bridgepoint.

Den du är idag

Du har ett genuint intresse av teknik, mjukvara och algoritmer. Du tycker att det är intressant att arbeta i hela utvecklingskedjan från koncept till färdigt system.

Vi söker dig som är civilingenjör med erfarenhet av Artificial Intelligence/Machine Learning samt system- och mjukvaruutveckling av komplexa system. Eftersom vi har en relativt stor andel disputerade medarbetare, och kontinuerligt tillsätter och handleder industridoktorander inom olika forskningsprogram, är det en fördel om du antingen själv är disputerad eller har ett intresse av på sikt verka som industridoktorand.

Vi ser att du har erfarenhet inom några av följande områden: Informationsfusion, artificiell intelligens, maskininlärning, mjukvaruutveckling. Utifrån din kunskap och ditt intresse kommer det även att finnas goda möjligheter att ta tekniska ledarroller.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. Placeringsort är Linköping.

Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning av tjänsterna kan därför ske innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!   

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!