Business and Treasury Controller

Lediga 08 juni 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

24-jun-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Åsa Sörensson, rekryterande chef 0734-185948
Malin Joles, HR Specialist Rekrytering 0734-188088
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Aerostructures utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstrukturer främst för den civila marknaden. Vi bedriver vår verksamhet direkt kopplat till våra affärer i en internationell miljö. Våra kunder är de stora flygplanstillverkarna Airbus och Boeing.

Din framtida utmaning

I denna befattning som business- och treasury controller tillhör du Aerostructures ekonomiavdelning. Du kommer att ingå i ett av våra affärsteam för styrning och uppföljning av affärer. Att arbeta med vår valutaportfölj innebär ett nära samarbete med övriga controllers såväl som med Group Treasury.

Självklart ingår arbete kring bokslut, prognos och budget där du är ansvarig för att ge en rättvisande bild av den finansiella utvecklingen i affärer, ta fram prognoser och stödja affärsteamet i ekonomifrågor. Du förväntas föreslå och bidra till förbättringsarbetet på avdelningen för att effektivisera våra finansiella processer.

I rollen ingår även följande uppgifter:
• Proaktiv ekonomisk styrning och uppföljning i affärsteam och projektledning.
• Delta i affärsenhetens boksluts-, prognos- och budgetarbete.
• Långsiktiga kontraktsprognoser innefattande värdering av risker och möjligheter.
• Säkerställa att affärsenheten följer beslutad valutapolicy.
• Säkra och följa upp valutaflöden.
• Kassaflödesuppföljning och prognostisering.

Den du är idag

För att lyckas i rollen är du en person med analytisk förmåga och affärsmässighet. Du har en positiv inställning, en god förmåga att samarbeta och gillar att arbeta i team. Vidare tycker du om att påverka och kommunicera kring siffror och affärsresultat även utanför ekonomkretsar.
Du som söker har civilekonomexamen eller motsvarande. Du bör ha erfarenhet från tidigare arbete som controller och har arbetat med valutasäkringar. Våra arbetsredskap är huvudsakligen Agresso och IFS/ERP. I övrigt ser vi att du har goda kunskaper i Excel samt engelska och svenska, både muntligt och skriftligt.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!