Chef produktionskvalitet

Lediga 27 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

21-okt-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Jörgen Thörnström, rekryterande chef 073 4181433
Jörgen Skoog, HR specialist rekrytering 073 4461136
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Vi söker en chef till avdelningen Produktionskvalitet i Linköping som innefattar tre produktionsenheter på Malmslätt, Tannefors och Motala. Du kommer att ansvara för en kvalitetsgrupp på 8 personer samt ingå i Ledningsgruppen och ansvara för att driva kvalitetsarbetet.

Din framtida utmaning

Huvudinriktning och målsättning är att proaktivt styra produktion mot ett stabilt flöde samt arbeta för att ständigt förbättra verksamheten. Viktig gränsytor är utveckling och Inköp där process och produkt kvalitetssäkras med hjälp av etablerade kvalitets verktyg.

Funktionen stödjer huvudprocessen, genom att:

  • Använda kvalitetsverktyg som MSA, Fmea och Kontrollplan
  • Ansvara för att nödvändiga granskningar genomförts innan produktionsstart
  • Genomföra kvalitetsrevisioner
  • Utreda, analysera och säkerställa korrigerande åtgärder vid störningar  

Vår huvudsakliga uppgift är att verifiera processen innan start och under tillverkning stödja och revidera producerande enhet samt kontinuerligt arbeta med förbättringar.

Kvalitetsstyrning skall byggas in i ett tidigt skede, vi skall införa och använda nödvändiga verktyg och metoder genom erfarenhets utbyte mellan orter.

Den du är idag

Du bör ha chefserfarenhet eller veta att du har en förmåga som gör att du vill, och kan arbeta med underställd personal. Du har dokumenterad erfarenhet inom kvalitetsområdet och har den kompetens i övrigt som krävs för att leda och utveckla sektionen.

Du är kommunikativ, social, förändringsinriktad samt drivande som person.

Det är meriterande om du har arbetat inom funktionerna ovan.

Du får gärna ha högskole- eller universitetsutbildning och skall kunna uttrycka dig väl, både skriftligt och muntligt i både engelska och svenska.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess, därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!