Driven medarbetare inom produktionskvalitet

Lediga 04 december 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Mats Nilsson, rekryterande chef +46 13 186199
Agnesa Citaku, HR-specialist rekrytering +46 102164618
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Vi söker en kvalitetsingenjör till avdelningen Produktionskvalitet i Linköping som innefattar tre produktionsenheter på Malmslätt, Tannefors och Motala.

Din framtida utmaning

Huvudinriktning och målsättning är att proaktivt styra produktion mot ett stabilt flöde samt arbeta för att ständigt förbättra verksamheten. Viktiga gränsytor är utveckling och inköp där process och produkt kvalitetssäkras med hjälp av etablerade kvalitetsverktyg.

Funktionen stödjer huvudprocessen, genom att:
- Använda kvalitetsverktyg som MSA, FMEA och Kontrollplan
- Ansvara för att nödvändiga granskningar genomförts innan produktionsstart
- Genomföra kvalitetsrevisioner
- Utreda, analysera och säkerställa korrigerande åtgärder vid störningar

Vår huvudsakliga uppgift är att verifiera processen innan start och under tillverkning stödja och revidera producerande enhet samt kontinuerligt arbeta med förbättringar.

Kvalitetsstyrning skall byggas in i ett tidigt skede. Vi skall införa och använda nödvändiga verktyg och metoder genom erfarenhetsutbyte mellan orter. 

Den du är idag

Du har dokumenterad erfarenhet inom kvalitetsområdet och har kompetens i övrigt som krävs för att självständigt driva kvalitetsfrågor i våra pågående projekt.

Du är kommunikativ, social, förändringsinriktad samt drivande som person. Du får gärna ha högskole- eller universitetsutbildning och skall kunna uttrycka dig väl, både skriftligt och muntligt i både engelska och svenska.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Välkommen in med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!