EX-Jobb Tactical SDN Controller

Lediga 09 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

10-nov-2018

Plats

Järfälla

Kontakt

Carina Jellinek, Rekryterande chef +46 102154997
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Din framtida utmaning

Software Defined Networking (SDN) är ett nytt sätt att bygga och driva nätverk för datatrafik. I ett SDN är controllern den styrenhet som kontrollerar och övervakar trafiken i nätet. Det finns ett antal open source initiativ som driver utvecklingen av mjukvara för SDN. Men mjukvaran är oftast utvecklad för att möta telekomindustrins behov. Mjukvaran behöva därför anpassas till en militär miljö där tillgång till överföringskapacitet är begränsad och avbrott i förbindelsen mellan noder är vanliga.

Detta examensarbete handlar om hur open source mjukvara för SDN controllers kan anpassas för militära nätverk.

Projektet innehåller följande moment:
• Identifiera krav för en militär SDN controller
• Analysera tillgänglig open source mjukvara för SDN controllers mot identifierade krav för militär miljö
• Designa och bygg en prototyp för en SDN controller anpassad till militär  miljö
• Utvärdera prototypen i en virtualiserad miljö
• Sammanställa resultaten i en rapport

Den du är idag

Detta examensarbete riktar sig till studenter på Civilingenjörsutbildning eller motsvarande med intresse för datakommunikation. Goda kunskaper i programmering, operativsystem (främst Linux) samt kunskaper om SDN är önskvärda.

Examensarbetet kan omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!