Examensarbete - AI: Anomalidetektering i nätverk

Lediga 12 juni 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

06-jul-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Andreas Beckman, Rekryterande chef +46 102 162 460
Anja Malmborg, HR +46 102 167 474
Fredrik Larsson +46 31 794 96 5
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Systemdesign i Signal och Dataprocessing. Vi tror starkt att våra värdeord Courage, Curiosity, Togetherness, Transparency, Passion and Respect är viktiga framgångsfaktorer för vår affärsenhet.

Din framtida utmaning

Samhället är ständigt utsatt för nya IT-hot med riktade, sofistikerade attacker, skräddarsydda virus, trojaner mm. Detta ökar behovet av bättre och smartare IT-säkerhetslösningar. Ett anomalidetekteringssystem som reagerar på misstänkt nätverkstrafik eller händelser i ett IT-system, som skiljer sig från det normala eller som överensstämmer med kända hot.

För att säkerställa våra systems säkerhet vill vi implementera ett AI (artificial intelligence) system som lär sig sitt datorsystems normala nätverksmönster och kan identifiera misstänkta hot eller datamanipulationer.

Målet med examensarbetet är att:

  • Bygga ett demonstrationslabb och ta fram en analysutrustning.
  • Ta fram algoritmer för att analysera olika sorter av anomalier i nätverket.
  • Bygga en mjukvara som kan lära sig datorsystemets normala nätverksmönster och lära sig att detektera anomalier
  • Ta fram en riskanalysator baserat på anomali detekteringen

Arbetet skall dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids- och slutpresentation.  

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning troligen inom Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 1-2 personer.
Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).
En bakgrund i systemarkitektur och matematik är meriterande.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!