Examensarbete - Analys och utvärdering av prestanda i ett komplext mjukvarusystem

Lediga 21 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-okt-2018

Plats

Luleå

Kontakt

Magnus Tjärnberg, Rekryterande chef +46 8 58085578
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Du kommer att göra ditt examensarbete på affärsområde Surveillance som erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din framtida utmaning

Mjukvaran i Saab GlobalEye Command & Control utvecklas ständigt med ny funktionalitet för att möta de förväntningar som ställs på ett modernt C&C-system. Samtidigt så ska den fungera på hårdvara med begränsad kapacitet, i en miljö där det sällan är möjligt att uppgradera hårdvara för att möta nya krav. Den består av en mängd komponenter som tillsammans bildar ett komplext system distribuerat över ett antal noder, där begränsningar i CPU, RAM nätverk och lagring sätter gränser som är svåra att kringgå.

Målet med examensarbetet är:
• Identifiera och analysera metoder för att modellera de komponenter som utgör ett systems hårdvara och mjukvara,   och interaktionen mellan dem, och applicera någon av dessa på ett komplext system
• Utifrån modellen identifiera möjliga områden som kan utgöra flaskhalsar
• Identifiera och analysera metoder för att mäta last och prestanda
• Göra praktiska mätningar på ett system under last, med syftet att utvärdera det som identifierats i den teoretiska modellen
• Om möjligt, ta fram konkreta rekommendationer baserat på det som visats i den teoretiska och praktiska studien

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning troligen inom Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 1-2 personer.
Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!