Examensarbete - Harmonisering av agil utveckling av stödsystem

Lediga 08 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Linköping/Arboga

Kontakt

Kalle Burbeck, Rekryterande chef +46 589 83116
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Inom Området Tekniska och Taktiska stödsystem söker vi nu en student som vill göra ett 30 poängs examensarbete inriktat mot processer för agil systemutveckling.

Sektionens kärnverksamhet är utveckling av stödsystem för olika typer av flygande plattformar såsom Gripen och Helikopter 14. Ett exempel på stödsystem är Mission Support System, som används för att planera och utvärdera flyguppdrag. Ett annat stödsystem är Virtual Maintainance Trainer som används för att virtuellt träna flygplanstekniker. Gemensamt för våra produkter inom stödsystem är att de inte är flygsäkerhetskritiska och att de normalt är klient-server system som används på marken före och efter flyguppdrag.

Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform med agila utvecklingsteam som generellt tillämpar SCRUM. I utvecklingen används både moderna utvecklingsverktyg som MS Visual Studio C# .Net och mer traditionella verktyg och mjukvaruspråk som Ada, C, och C++.

Din framtida utmaning

Flygplanstillverkning är tillståndspliktig verksamhet med höga krav på säkerhet och kvalitet. Det innebär att vi på Aeronautics exempelvis har en strukturerad designorganisation med tydligt ansvar för Gripens olika delsystem och ett omfattande kvalitetsarbete. För stödsystem, som inte är flygsäkerhetskritiska, finns stora friheter att anpassa processer så länge anpassningarna är väl beskrivna. Det innebär att vi kan vara betydligt mer agila än för exempelvis ett flygsäkerhetskritiskt inbyggt system. Likväl kan, i varierande grad, regelverk och krav eller starka önskemål om användning av verktyg vara en begränsande faktor eller omvänt skapa möjligheter som måste tas i beaktande i det här arbetet.

Inom agil systemutveckling är det en fördel om utvecklingsteamet har möjlighet att inom vissa ramar påverka sitt eget arbetssätt. Så tänker även vi inom stödsystem, vilket gör att våra olika delprojekt har delvis olika processer. Med tiden har vi dock landat i att vi ändå gör vissa delar av vårt arbete mycket lika. Att harmonisera just dessa delar skulle innebära både kostnadsbesparingar och minska tröskeln för medarbetare att växla mellan projekt.

Målet med examensarbetet är att identifiera vilka delar av våra delprojekts arbetssätt som är lämpliga att harmonisera. Förslag på milstolpar:

  • Förstå generella agila processer och mjukvaruprocessen på Aeronautics stort.
  • Analysera skillnader och likheter mellan arbetssätt i våra olika delprojekt inom stödsystem
  • Ta fram förslag på vad som borde harmoniseras och förankra i organisationen
  • Skriv en första version av en övergripande processbeskrivning

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2019.

Den du är idag

Vi söker dig som är student och vill göra ett 30 poängs examensarbete hos oss på Aeronautics. Du är en driven person med god kommunikations och samarbetsförmåga. Du har översiktlig kunskap om mjukvaruutveckling, projektledning och gärna erfarenhet av Scrum eller någon annan agil metodik. Du har mycket god förmåga att läsa och skriva engelska. Intressen och kunskap inom kvalitetsarbete, ledarskap och förändringsarbete är meriterande. Examensarbetet omfattas av försvarssekretess. Därför krävs svenskt medborgarskap och att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!