Examensarbete – Förbättra luftrening för ubåt

Lediga 12 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Malmö

Kontakt

Hjalmar Unneberg, Handledare +46 40 34 83 30
Marcel Nelinder, Sektionschef +46 40 34 85 40
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Saab Kockums representerar spetskompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller ubåtar och örlogsfartyg baserade på avancerad smygteknik.

Saab Kockums AB ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och u-båtar. Att jobba hos oss innebär att du får jobba med morgondagens teknologi i en miljö som andas både nytänkande och världsarv. För att Saab Kockums ska kunna tillhöra världseliten, både på ytan och under, krävs framsynthet, fantasi och kreativitet. Kanske är detta ett examensarbete för dig?

Din framtida utmaning

Atmosfären ombord ubåtar är avskild från omgivningen när ubåten är i undervattensläge. Genom besättningens metabolism tillförs kontinuerligt koldioxid till ubåtens atmosfär och denna halt kan snabbt bli för hög, varpå rening kontinuerligt måste genomföras. Luftrening av koldioxid på svenska ubåtar genomförs traditionellt med hjälp av kalkgranulat där koldioxidrik ventilationsluft strömmar igenom och ombildar en del av kalken till karbonater, varpå luften renas från koldioxid. Då detta är en kontinuerlig process där kalk förbrukas, utan regenerering ombord blir kalkförrådet en uthållighetsfaktor för ubåten i undervattensläge som dessutom hindras av verkningsgraden i processen. Ett potentiellt sätt att förbättra koldioxidupptaget och omvandla mer kalk till karbonater är att tillsätta enzymer, vilket detta examensarbete syftar till att undersöka. 

Uppgift
Förbättra kalkbaserad koldioxidrening ombord ubåtar med hjälp av enzym. 

Mål
Ta fram en konceptuell lösning för att kunna bedöma realiserbarhet och kostnad.

Moment
Kravanalys: Identifiera intressenter och deras krav och formulera verifierbara krav

Analys: Identifiera vilka enzym som kan användas och beskriv den kemiska processen

Testmetodgenerering: Identifiera olika testmetoder för att utvärdera konceptet

Test: Utföra test i mindre skala i labbmiljö sam tutföra test i större skala

Den du är idag

Du är en engagerad och ambitiös student inom civilingenjörsprogrammet för kemiteknik eller motsvarande.

Intresse av fartyg och teknik är meriterande, liksom erfarenhet inom produktutveckling. Dock inget skallkrav.

Uppgiften utförs lämpligen av en (1) student.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!