EXAMENSARBETE – PROCESSORKORT FÖR INERTIAL MEASUREMENT UNIT, IMU

Lediga 09 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

Daniel Månsson +46 734 188125
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Din arbetsplats blir på funktionen Gyro Business inom Control & Actuation vid affärsenheten Avionics Systems.

Funktonen Gyro Business ansvarar idag för utveckling och försäljning gyro och gyroenheter baserad på fiberoptisk teknik och består av medarbetare från Control & Actuation, projektledare, systemingenjör, och finns i Huskvarna.

Din framtida utmaning

Inom produktområdet gyron finns det en trend mot mer digitala lösningar där även olika typer av sensorer kan integreras i samma produkt, som tex gyro och accelerometrar. Detta ger även möjlighet att implementera algoritmer för tröghetsnavigering.

Din utmaning blir att definiera ett processorkort för mätning samt kalibrering av högprestanda sensorer samt implementation av mjukvara. Som en del av uppdraget ingår en mätteknisk del för förståelse av de sensorer som ska användas.

Målet med examensarbetet är att:

  • Utföra mätningar på gyron och accelerometrar.
  • Definiera ett processorkort för en IMU bestående av 6 mätkanaler.
  • Implementation av mjukvara.
  • Identifiera förbättringspotential på system alternativt komponentnivå

Arbetsmoment:

Mätteknisk fas

o   Utföra mätningar på befintliga sensorer, Saab Fiber Optic Gyro (FOG) samt MEMS accelerometrar.

o   Analys av mätdata

 

Hårdvarudesign

o   Val av primära komponenter så som Analog-till-digital omvandlare, processor.

o   Implementation mha utvärderingssystem.

o   Dokumentation

 

Mjukvarudesign

o   Implementation av I/O av sensor data.

o   Implementation av kompenseringsalgoritmer

o   Implementation av Koordinattransformerad vinkel data

o   Dokumentation 

Dokumentation av förslag på nya funktioner/ökad prestanda

 

Arbetet skall dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids- och slutpresentation.

 

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning troligen inom Elektroteknik, Inbyggda System och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 1-2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!