Examensarbete – Räddningssluss för ubåt

Lediga 20 april 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Malmö

Kontakt

Alexander Gamelius, Handledare +46 40 34 87 16
Henrik Olofsson, Section Manager +46 10 216 86 69
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Saab Kockums representerar spetskompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller ubåtar och örlogsfartyg baserade på avancerad smygteknik.

Saab Kockums AB ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och u-båtar. Att jobba hos oss innebär att du får jobba med morgondagens teknologi i en miljö som andas både nytänkande och världsarv. För att Saab Kockums ska kunna tillhöra världseliten, både på ytan och under, krävs framsynthet, fantasi och kreativitet. Kanske är detta ett examensarbete för dig?

Din framtida utmaning

Tidigare ubåtar har bestått av två tryckfasta avdelningar förbundna med en sluss (passagen). Passagen är ett tryckfast utrymme som sammanbinder de tryckfasta avdelningar och möjligör slussning mellan avdelningarna. I passagen finns även räddningsslussen som används till övergivning av ubåten i händelse av ofrivilligt bottenläge. Passagen möjliggör att personalen har tillgång till räddningsslussen även om en av de tryckfasta avdelningarna är vattenfylld.

Uppgift
Hur möjliggöra övergivning av ubåten från båda tryckfasta avdelningar om ubåten ej är utrustad med en passage med tillhörande utstigningssluss. 

Mål
Ta fram en konceptuell lösning för att kunna bedöma realiserbarhet och kostnad.

 Moment

 • Kravanalys
  o  Identifiera intressenter och deras krav
  o  Formulera verifierbara krav
 • Konceptgenerering
  o  Identifiera olika lösningar
 • Konceptutvärdering
  o  Kriterier för utvärdering
  o  Utvärdera olika lösningar
  o  Föreslå bästa lösning

Den du är idag

 

Du är en engagerad och ambitiös student inom civilingenjörsprogrammet för skeppsbyggnad/maskinteknik eller motsvarande.

Genomgått kurser i Systems Engineering och produktutveckling. Intresse av fartyg och teknik är meriterande.

Uppgiften utföres lämpligen av 1-2 studenter. Omfattningen på exjobbet anpassas beroende på antalet studenter.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!