Examensarbete – Stål vs kompositöverbyggnad – En kvalitativ jämförelse

Lediga 20 april 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Karlskrona

Kontakt

Viking Lantz, Handledare +46 455 68 33 13
Henrick Olofsson, Section manager +46 10 216 86 69
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Saab Kockums representerar spetskompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller ubåtar och örlogsfartyg baserade på avancerad smygteknik.

Saab Kockums AB ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och u-båtar. Att jobba hos oss innebär att du får jobba med morgondagens teknologi i en miljö som andas både nytänkande och världsarv. För att Saab Kockums ska kunna tillhöra världseliten, både på ytan och under, krävs framsynthet, fantasi och kreativitet. Kanske är detta ett examensarbete för dig?

Din framtida utmaning

Bakgrund
Studie avseende jämförelse av stål respektive kompositöverbyggnad i glas- och kolfiberkomposit. 

Uppgift
Genomföra en kvalitativ jämförelse mellan stålfartyg med överbyggnader i stål samt överbyggnad i fiberkomposit. Jämförelserna skall baseras på realistiska arrangemang, befintliga eller ”påhittade”, på olika typer av fartyg i olika storlekar med avsikt att komma fram till vid vilka typer av fartyg och vilka storlekar på fartyg som den ena lösningen är bättre än den andra med avseende på olika prestandakrav och operativa krav så som lastförmåga, stabilitet, fartprestanda, uthållighet, underhåll och ekonomi. 

Förväntat resultat
Studien skall resultera i en verifiering och ökad förståelse för i vilka applikationer designlösningar på överbyggnader baserade på stål eller fiberkompositer är lämpliga samt en metod för att i en tidig designfas enkelt kunna uppskatta vikt på den valda designlösningen.

 

Arbetsmoment

 • Kravställningsfas
  o    Sätta sig in i olika designlösningar på överbyggnader
  o    Ta fram nyckeltal att titta vidare på i studien
  o    Ta fram fartygsarrangemang att använda i studien
  o    Välja designlösningar att använda i studien
 • Studiefas
  o    Genomföra jämförelse mellan designlösningarna
 • Framtagning av empirisk viktberäkning
  o    Ta fram metod baserad på studiens genererade empiriska data för att på ett snabbt sätt beräkna vikt
 • Utvärdering
  o    Jämför resulterande slutsatser med befintliga designlösningar. Stämmer det överens?
  o    Utvärdera om framtagen viktberäkningsmetod är pålitlig och inom vilka begränsningar som den är giltig.

Den du är idag

Du är en engagerad och ambitiös student inom civilingenjörsprogrammet för skeppsbyggnad/maskinteknik eller motsvarande.

Genomgått kurser i konstruktion och hållfasthetsanalys med lättviktsmaterial (bl.a. i material av fiberkomposit). Intresse av fartyg och teknik är meriterande.

Uppgiften utförs lämpligen av 1-2 studenter. Omfattningen på exjobbet anpassas beroende på antalet studenter.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!