Examensarbete, 15hp: Utredning för införande/industrialisering av nästa generations dimensions- och geometri mätsystem på Saab Aeronautics

Lediga 15 mars 2019

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

04-apr-2019

Plats

Linköping

Kontakt

Daniel Sandborg, rekryterande chef 013-183171
Åsa Ström, HR 013-181628
Richard Lindqvist, handledare 013 183957
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Teknisk Ledning är ett område inom avdelningen Airframe Development och består av fyra sektioner med ca 35 medarbetare och ett antal konsulter. Området ansvarar för kompetenser inom: teknikledning, processledning, konfigurationsledning och kravledning, geometrisäkring och mätteknik samt designbudgetar.

Vår sektion Geometrisäkring och mätteknik (Dimensional Management) ansvarar bland annat för att utföra toleransberäkningar och toleranssimuleringar, mätteknisk beredning för dimensions- och geometrimätningar i montering och slutmontering av flygplansstruktur samt att presentera analyser och resultat från dessa mätningar till våra interna och externa intressenter.

Din framtida utmaning

Examensarbetet syftar till att utreda möjligheten att införa nästa generations dimensions- och geometrimätsystem på Aeronautics. Införandet sker mot de produkter som tillverkas på Aeronautics i Linköping.

Jämfört med dagens kommersiellt tillgängliga geometrimätsystem finns det sedan en tid tillbaka ett Saab utvecklat geometrimätsystem som kan mäta stora mätobjekts geometri mycket snabbt. Vi vill nu utreda hur ett sådant mätsystem skulle kunna passa in och användas för att mäta på våra produkter och i våra olika process-steg. För ett lyckat industriellt införande så finns många frågor att besvara. Några centrala frågor som vi söker svar på är följande:

  • Vilken precision och noggrannhet kan man uppnå med mätsystemet?
  • Vilka åtgärder för att förbättra precision och noggrannhet kan genomföras?
  • För vilka produkter och process-steg är mätsystemet lämpligt?
  • Hur bör dataflödet se ut och vilka programvaror är rekommenderade?
  • Hur teoretiskt och praktiskt kvantifieras mätosäkerheten för mätsystemet?
  • Vilka möjliga förbättringar skulle man kunna göra på mätsystemet för att bättre passa Saab Aeronautics behov? 

Vi tycker att det är mycket viktigt med ett tätt samarbete och täta avstämningar, därmed sker arbetet på plats på Aeronautics i Linköping. Arbetet dokumenteras i en rapport och presenteras vid en intern slutpresentation. Experimentell uppställning och genomförda experiment ska också presenteras och redovisas i samband med slutpresentationen.

Den du är idag

Vi ser att den som söker är i slutet av teknisk högskoleutbildning och ska påbörja examensarbete under vårterminen 2019. Önskad inriktning är maskinteknik, datavetenskap, teknisk fysik och liknande inriktningar.

Kunskaper inom område bildbehandling, fotogrammetri, längdmätteknik, statistisk processkontroll, konstruktion, kontrollberedning och produktionsteknik värderas högt. 

Examensarbetet innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. 

Engelska är koncernspråk och bör därför behärskas väl, både muntligt och skriftligt.

Omfattning 15hp. Antal deltagare 1-2 personer.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!