Examensarbete 30 hp: Övervakning av radarsändning på mark

Lediga 25 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-okt-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Stefan Karnevi, rekryterande chef 073-4379055
Stefan Hägglund, kontakt för ex-jobb 073-4378736
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Business Area Surveillance, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Affärsenheten Airborne Surveillance System ansvarar för flygburna radar och övervakningssystem och är indelad i tre Product Areas.

System Design, AEW&C är en av enheterna inom Airborne Surveillance Product Area AEW&C oxh MPA. Enheten ansvarar för AEW&C System design för samtliga AEW&C projekt. Det innebär att vi driver och utvecklar avancerade system och håller ihop och specificerar ingående komponenter såsom radar, C2, datalänk etc samt säkerställer att prestanda och funktion som avtalats i kontrakt med kund uppfylls.

Din framtida utmaning

Vårt säkerhetsavstånd vid marksändning av radarn är flera kilometer. Det medför att det är väldigt besvärligt att hitta områden som kan avlysas för allmänheten. I vår mätrigg har vi ett betydligt kortare säkerhetsavstånd. Det beror på att vi där har ett övervakningssystem som gör att vi kan beräkna de elektromagnetiska effekterna som därigenom tillåter kortare avstånd.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram ett liknande system för fältmässig provverksamhet när radarn är installerad i sin slutliga miljö.

För att genomföra exjobbet behövs elektromagnetiska fältteoriberäkningar och analys av möjliga och lämpliga hårdvarulösningar. Det innefattar också stöd och analyser till systemsäkerhetsanalyser som görs av våra systemsäkerhetsanalytiker. Exjobbet avlutas med framtagande av en funktionsmodell för praktisk demonstration av den tekniska lösningen.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 studenter med intresse för mikrovågsteknik.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!