Examensarbete (30 HP): Registrering av IR- och visuella bilder

Lediga 24 september 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-nov-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Hans Holmgren, Rekryterande chef 013-186532
Ann-Marie Rehnström, HR 013-180365
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Saab Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, träningssystem och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och är kompetenscenter för bildbehandling i Saab-koncernen. Examensarbetet kommer att utföras på bildbehandling & optroniksektionen som idag består av 12 medarbetare. Sektionen arbetar med optroniska målsökare/sikten, inbyggda system, stereoapplikationer, machine learning, signaturmätningar och simuleringar.

Din framtida utmaning

Registrering (matchning) av bilder tagna över samma område men i olika våglängdsområden är av stort allmänt intresse. Ett exempel är en autonom bil som i den visuella bilden enkelt kan detektera linjemarkeringar på vägen för att hålla sig i rätt fil medan personerna vid kanten av vägen tydligt framträder i IR-bilden. För att kunna slå samman information från de två bilderna så måste de registreras, dvs man behöver bestämma transformationen mellan bilderna tex uttryckt som translation, rotation, skalning och skjuvning.

Målet med exjobbet är att implementera och utvärdera olika metoder för att registrera visuella bilder med bilder tagna i det infraröda (IR) våglängdsområdet. De bilder som kommer att användas är från publika dataset med bilder tagna från bil [1] och från flygplan.

I exjobbet ingår en grundlig litteratursökning för att välja en metod som är lämplig för att lösa registreringsproblemet. Vald metod skall implementeras och utvärderas på bilder från olika omgivningar/dataset avseende metodens noggrannhet, robusthet och tidsåtgång.

Vi ser gärna två sökanden som väljer, implementerar och utvärderar var sin metod och som tillsammans skapar de gemensamma funktioner som behövs för exempelvis bildinläsning och utvärdering.

Resultatet redovisas i en gemensam skriftlig rapport och en muntlig halvtids-/slutpresentation på Saab.

Referenser

[1] https://sites.google.com/site/pedestrianbenchmark/

Den du är idag

Vi söker dig med intresse för matematik, bildbehandling/signalbehandling och programering. Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot bildbehandling/signalbehandling, programering eller liknande.

Har du erfarenhet av något av följande områden är detta meriterande;

- Matematik

- Matlab

- C/C++/C#

- Bildbehandling/signalbehandling

- Linux


Placeringsort är Linköping.

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!