Examensarbete 30 hp: Simulering av rörlig plattform

Lediga 05 oktober 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

17-dec-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Hanna Svantesson, rekryterande chef +46 73 4378108
Erik Lindälv, kontakt för ex-jobb +46 73 4379698
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på en liten produktenhet som självständigt ansvarar för utvecklingen av företagets senaste landbaserade radar Giraffe 1X.

Din framtida utmaning

Examensarbetet:

Radarsystem har sedan lång tid tillbaka använts på rörliga plattformar i form av flygplan, fartyg och fordon. Som ett led i att förbättra och effektivisera både utveckling, testning och verifiering av radar på rörliga plattformar behövs ett system som på ett kontrollerat sätt kan simulera radarns rörelser i labbmiljö.

Examensarbetet är tänkt att sträcka sig hela vägen från definition av krav i form av vilken typ av rörelser som skall kunna simuleras till konstruktion och tillverkning av en prototyp.

Den du är idag

Vi ser gärna att examensarbetet utförs av två studenter. Ni behöver tillsammans ha följande förkunskaper för att kunna genomföra examensarbetet på ett bra sätt:

  • Praktiskt teknikintresse, vi ser gärna att du genomfört något ”eget” teknikprojekt
  • Intresse för grundläggande fysik/mekanik för att kunna beräkna vilka krafter som behövs
  • Kunskaper i något programmeringsspråk för att kunna utforma styrningen av systemet
  • Kunskaper i 3D cad PTC Creo är meriterande men ej nödvändiga för arbetets genomförande

Vi anser att vår kultur-och värdegrund är viktig för affärsområdets framgång och att värdeorden:

Courage, Curiosity, Togetherness, Transparency, Passion och Respect är en naturlig del i vår arbetsmiljö och att de genomsyrar vår verksamhet och hur vi bemöter varandra.

Tjänsten innebär arbete i lokaler som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!