EXAMENSARBETE, 30HP: FIRE CONTROL PRODUCTS, TEKNISK INTEGRATION AV EYETRACKING

Lediga 16 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-dec-2018

Plats

Järfälla

Kontakt

Sandra Siric +46 73 4376005
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Affärsenheten Combat Systems och C4I Solutions levererar världsledande ledningssystem, produkter och tjänster till försvarsmakten. Vi arbetar globalt med verksamheter i Sverige, Australien och Sydafrika. Vi förser, som en plattformsoberoende leverantör, världsmarknaden med Combat System & C4I Solutions, samt system och delsystem inom området Weapon Control.

Din framtida utmaning

En av produkterna som utvecklas inom området Fire Control Products är en fjärrstyrd vapenstation (Remote Weapon Station, RWS). Den opererar i svåra miljöer till land och till sjöss under påfrestande duellsituationer. Interaktion med systemet sker via joystick. För att underlätta för operatören att följa rörliga mål är en videomålföljare integrerad i systemet. Ny teknik öppnar för möjligheten att systemet styrs efter vad operatören tittar på, så kallad Eyetracking. Kan man genom att integrera detta i systemet underlätta för operatören och kanske till och med få bättre prestanda vid målföljning?

Exjobbet förväntas genomföra och uppnå följande

  • Teknisk integration av Eyetracking i systemet
  • Utvärdering av Eyetrackerns prestanda vid målföljning jämfört med videomålföljaren
  • Avrapportering och förslag för fortsatt arbete

Projektet omfattar 30hp och ska genomföras VT 2019 av 1-2 studenter, på plats i våra lokaler i Järfälla.

Den du är idag

Examensarbetet riktar sig i första hand till studenter på väg att avsluta sin civilingenjörsutbildning.

Du är initiativrik, analytisk har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför egna gruppen. Vi söker studenter med kunskaper och stor intresse i mjukvaruutveckling. Kunskaper i ett eller flera av följande områden är också önskvärt:

  • Interaktionsdesign
  • Inbyggda system
  • Reglerteknik

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!